Η Ναταλία Παπανικολάου αποχώρησε από την ProgressivePR, όπου ασκούσε καθήκοντα Account Manager.