Η Άδρια Βαφία αποχώρησε από τη Spot JWT/GOD, με την οποία συνεργαζόταν από τον Νοέμβριο του 2008. Ασκούσε καθήκοντα Account Officer.