Σταθερή προτεραιότητα αποτελεί η ενδυνάμωση της ελληνικότητας της μάρκας, διατηρώντας τους ελληνικούς χαρακτήρες στην αναγραφή του ονόματος της, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αλλαγή που παρατηρείται στην προβολή και στην παρουσίαση του «Α», το οποίο εμφανίζεται πλέον πιο κόκκινο και πιο μεγάλο. Παράλληλα, η λέξη «Ζύθος» τονίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της μάρκας. Την σχεδίαση της νέας εικαστικής ταυτότητας ανέλαβε η Yalos Branding Intelligence.