Στην Upcom.eu ανέθεσε το ειδησεογραφικό portal eNikos τη δημιουργία της νέας και ανανεωμένης mobile εφαρμογής για χρήστες IOS και Android. To brief περιλάμβανε 3 βασικά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούσαν το βασικό ζητούμενο του eNikos και που αφορούσαν στην ταχύτητα, στην άριστη ανταποκρισιμότητά του στις διάφορες κινητές συσκευές και στη δυνατότητα άμεσης αποστολής καταγγελίας από τον χρήστη προς το portal και τους δημοσιογράφους.

To νέο χαρακτηριστικό άμεσης αποστολής καταγγελίας, στο application, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να στείλει την καταγγελία του σε μορφή κειμένου, αλλά και φωτογραφίας απευθείας από τη βιβλιοθήκη της συσκευής του εύκολα και απλά.