Τη νέα εταιρική ταυτότητά της που αντανακλά το Purpose με επίκεντρο τον άνθρωπο, παρουσίασε η ΕΑΣΕ κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Το νέο λογότυπο σηματοδοτεί την ευρύτερη ανανέωσή της, η οποία με νέο διακριτικό τίτλο ως Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας και διάδρασης, με γνώμονα την προσφορά στα στελέχη μέλη της και την οικονομία.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, Βασίλης Ραμπάτ δήλωσε: «Η εστίασή μας στον ανθρώπινο παράγοντα και την κοινωνία είναι αυτή που ενέπνευσε τη νέα εταιρική ταυτότητα της ΕΑΣΕ». Την εταιρική ταυτότητα της ΕΑΣΕ, η οποία περιλαμβάνει νέο λογότυπο και συνοδεύεται από εταιρικό βίντεο, επιμελήθηκε η Publicom Hill+Knowlton.