Με το motto «Aπέναντι στην άνοια έχουµε όλοι την ίδια γραµµή», η Out to Lunch σχεδίασε την επικοινωνία ενηµέρωσης για τη Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια 1102, µε πυρήνα ένα απλό και άµεσο δηµιουργικό εύρηµα. Η Out to Lunch σχεδίασε και τη σχετική εταιρική ταυτότητα, με την επικοινωνία να βρίσκεται ήδη στον αέρα µε τηλεοπτική, ραδιοφωνική και digital καµπάνια. Καθώς η πανδηµία συνεχίζεται, η οργάνωση πρακτικής βοήθειας σε άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους, για τα οποία ο εγκλεισµός και ο περιορισµός πρόσβασης σε δοµές επιδεινώνει σε µεγάλο βαθµό την κατάσταση της υγείας τους, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδηµοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, η εταιρεία Alzheimer Αθηνών έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία τη Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια 1102, για παροχή ενηµέρωσης, καθοδήγησης, συµβουλών και διασύνδεσης, µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, live webchat ή e-mail.