Σε συνεργασία με την Amuse

Ακολουθώντας την αποστολή και τις αξίες των δυο εταιρειών και των μηνυμάτων που επέλεξαν να επικοινωνήσουν στους ανθρώπους τους, η Out of the Box κατέληξε στο κεντρικό δημιουργικό μήνυμα «Όλοι μαζί αλλάζουμε το χάρτη», πάνω στο οποίο βασίστηκαν όλες οι επιμέρους ενότητες της εκδήλωσης. Για την υλοποίησή του προγράμματος η Out of the Box συνεργάστηκε με την Amuse concept events.