Σκοπός του project είναι η ανάδειξη, προβολή και τουριστική αξιοποίηση μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη, με τα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας αρχαιολογικά ευρήματα. Για τους σκοπούς της προβολής δημιουργήθηκαν ενημερωτικό φυλλάδιο και πολυτελής οδηγός, ενώ πραγματοποιήθηκε φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου της Αμφίπολης. Στόχος του «Borderless culture» είναι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αποκατάστασης των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων-μνημείων διασυνοριακής σημασίας, προκειμένου να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος διασυνοριακός τουριστικός θεματικός προορισμός.