Το νέο website δίνει έμφαση στις online αγορές υπηρεσιών και προϊόντων, στην εύκολη πλοήγηση και ανεύρεση πληροφοριών καθώς και στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Οι επισκέπτες του νέου www.cosmote.gr έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από νέες εφαρμογές όπως χάρτες κάλυψης για τα δίκτυα 3G και 2G, αναζήτηση δικτύου καταστημάτων, οδηγούς επιλογής Cosmote Internet On The Go και Mobile Internet από το κινητό και άλλα.