Για το website βρεφικής διατροφής

Η ομάδα της OgilvyOne ανέλαβε το project τον Ιούνιο του 2013, ξεκινώντας τις εργασίες της με ενδελεχή ανάλυση του website και εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών βελτιώσεων που προέκυψαν από αυτή. Στη συνέχεια, ακολουθώντας στρατηγική συστηματικής προσέλκυσης ποιοτικών εισερχόμενων links, βελτίωσε την κατάταξη του nestlebaby.gr στα οργανικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 τον αρχικό ετήσιο στόχο τετραπλασιασμού της επισκεψιμότητας. Καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις στα οργανικά αποτελέσματα, η επισκεψιμότητα του nestlebaby.gr από τις μηχανές αναζήτησης αυξήθηκε κατά 4 φορές. Δηλαδή, ένας όγκος όπου τον Ιανουάριο του 2014 αποτελούσε το 80% των συνολικών μηνιαίων επισκέψεων του site.