Το video που δημιουργήθηκε, κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του θεατή με την… απόλυτη απουσία εικόνας, ανατρέποντας έτσι τη λογική του μέσου που παραδοσιακά κεντρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του. Ο χρήστης ακούει μόνο μία ψιθυριστή φωνή που τον προτρέπει, με αινιγματικό τρόπο, να εντοπίσει τα προϊόντα Ikea που βρίσκονται δίπλα στον YouTube player, τα οποία έχει δει προηγουμένως στο ikea.gr. Η μονοσήμαντη και εναλλακτική προσέγγιση του μέσου οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα με το Return On Ad Spend να αγγίζει το 1.000%.