Πάνω από 2.000 συμμετοχές σε 3 εβδομάδες

Οι φωτογραφίες ενσωματώνονται σε video με τις ομορφιές των ελληνικών νησιών, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των προορισμών της Blue Star στο εξωτερικό. Σε διάστημα 3 εβδομάδων η ενέργεια έχει προσεγγίσει περισσότερες από 2.000 συμμετοχές, ενώ η σελίδα έχει αποκτήσει περισσότερους από 5.000 νέους φίλους.