Πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου

Το συνέδριο με τίτλο «Trends in Crew Management» είχε στόχο την ενημέρωση των στελεχών της ναυτιλίας σχετικά με τα σύγχρονα πρότυπα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε κλήρωση για υποτροφία για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MA in Shipping» στο BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών, με νικητή στέλεχος της εταιρείας Eurotank Maritime Management.