Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΕΑΤΑ

Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 7 Μαϊου και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κεντρικό μηχανισμό προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, ο οποίος θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη στις επιχειρήσεις και στους υποψήφιους επενδυτές, με την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τον δήμο τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και στον συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και δράσεων του στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Το έργο, εντάσσεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο Αθήνα», συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και για λογαριασμό της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. «Με βαθιά την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, η ICAP με ισχυρό αίσθημα ευθύνης θα λειτουργήσει ως αρωγός των επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους», δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Icap, Νικήτας Κωνσταντέλλος.