Ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινοπραξία 10 εταίρων από 6 χώρες

Πρόκειται για μια ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινοπραξία (10 εταίρων από 6 χώρες) με συντονιστή και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δήμα από το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα FP7-PEOPLE-2013-ITN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η μεταφορά ιζήματος σε ακτές, ποταμούς, λίμνες και ταμιευτήρες μέσω της δράσης κυμάτων, ροής ύδατος και ρευμάτων πυκνότητας. Μέσα από τις σελίδες του website οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του ερευνητικού έργου, ενώ υπάρχει ξεχωριστό τμήμα περιορισμένης πρόσβασης για τους εταίρους της κοινοπραξίας που υποστηρίζει την μεταξύ τους επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων. H ανάπτυξη βασίστηκε στο e-Mentor CMS & Portal Platform.