Τριήμερο event για νεοφυείς επιχειρήσεις

Ως βασικότερος production partner, η Generation Y καθόρισε σε συνεργασία με τους διοργανωτές τη στρατηγική, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα Social Media, τα οποία αποτελούν κύριο κανάλι επικοινωνίας των start uppers. Πρωταρχικός στόχος ήταν η ανάπτυξη της online κοινότητας και η περαιτέρω προβολή του startup οικοσυστήματος, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το event και την αύξηση της παρουσίας επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, η Generation Y ανέλαβε το design των εικαστικών που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση του event, το copywriting για διαφημίσεις, newsletters και άλλα υλικά, ενώ καθόλη τη διάρκεια του 3ήμερου ήταν παρούσα τόσο στα Social Media όσο και με φυσική παρουσία σε ορισμένες ομιλίες, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη διαδραστικότητα. Όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, «η ενίσχυση του θεσμού των startups ήταν το βασικό κίνητρο για την ανάληψη της online προώθησης του event».