Η Event Plus ανέλαβε και υλοποίησε για την Microsoft, το Global Project «Digital CDO Round Table» για τις περιοχές του ΕΜΕΑ. Στο πλαίσιο του project, από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο, ανώτερα στελέχη της Microsoft και industry leaders αντάλλαξαν απόψεις σε θέματα Data και AI. Η ομάδα της Event Plus είχε το συνολικό event management και απευθείας επικοινωνία με τις ομάδες της Microsoft στα 6 regions (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, WE, CEE Poland & MEA).

Οι αρμοδιότητες της Event Plus σε αυτό το σύνθετο project ήταν: Συνολική διαχείριση προγράμματος, Workstream για τις ανάγκες του κάθε region (event agenda, key speakers, invitations, stakeholder deck), ολοκληρωμένη εκπαίδευση των συντονιστών (moderators) ως προς διαχείριση του κάθε meeting με ενημερωτικό υλικό, τεχνικές συμβουλές σύνδεσης και διάδρασης αλλά και χρήσιμα tips, άρτια τεχνική υλοποίηση & speaker management στην διάρκεια κάθε meeting, ανατροφοδότηση & εφαρμογή best practices στη διάρκεια του τριμήνου του project, post event surveys και αξιολόγηση.