Η Deloitte Digital ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον ανασχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου website της ActionAid. «Στόχος του νέου site είναι να παρέχει λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, μέσα από το οποίο θα προβάλλεται η δραστηριότητα της οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται η συμμετοχή των υποστηρικτών στις δράσεις της», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Κατά την υλοποίηση, έγινε ανάλυση των αναγκών και των διαδικασιών της ActionAid Hellas, διερεύνηση των προσδοκιών των υποστηρικτών και έρευνα στις παγκόσμιες τάσεις, με σκοπό το τελικό αποτέλεσμα να έχει πραγματικά θετική επιρροή και να υποστηρίζει το όραμα και τη δράση της οργάνωσης.

Η Ναταλί Δελλή, Individual Fundraising Manager της ActionAid, δήλωσε: «Ζητούμενό μας ένα responsive ecommerce (fundraising) website που θα καθοδηγεί τον χρήστη στο περιεχόμενο διαισθητικά, θα προβάλλει αποτελεσματικά τις αξίες και τη δράση του οργανισμού και θα αποτελεί ένα διαχειριστικό εργαλείο απλό και εύχρηστο που θα μας δίνει τη δυνατότητα να “χτίζουμε” περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα».