Χρησιμοποιώντας καθημερινές και κάποιες φορές «στο όριο» εκφράσεις, απλοποίησε τη διαδικασία περιγραφής των λύσεων και των αντίστοιχων ωφελειών, ενώ ταυτόχρονα προστέθηκε χιούμορ στο συνήθως  τεχνοκρατικό περιβάλλον του επιχειρηματικού λογισμικού. Με τις φράσεις «Άντε να χαθείς..», «Να πας και να μη γυρίσεις!», «Κι εσένα ποιος σου μίλησε», περιγράφονται λύσεις business software που αυξάνουν την παραγωγικότητα των εταιρειών. Η καμπάνια θα «τρέξει» online και offline, περιγράφοντας λύσεις της Entersoft, ενώ παράλληλα θα στοχεύει και σε συγκεκριμένες αγορές. Η Entersoft είναι εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις.