Η δράση χρηματοδοτήθηκε από την Visa και τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha Bank, Τράπεζα Αττικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, HSBC και Τράπεζα Πειραιώς). Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων των 15 ΜΚΟ, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των οργανισμών και της Visa Hellas. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνόλου του project είχε αναλάβει η Communication Effect.