Η Choose Strategic Communications Partner ανέλαβε τη νέα εταιρική καμπάνια της εταιρείας ενέργειας ABO Wind. Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, έντυπες καταχω-ρήσεις, web banners και advertorial συνθέτουν τα υλικά της καμπάνιας, με κεντρικό μήνυμα «Η φύση της καθαρής ενέργειας». Αυτή είναι και η δέσμευση της ABO Wind, η οποία δραστηριοποιείται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από το 1996, κατασκευάζοντας αιολικά και ηλιακά πάρκα σε 16 χώρες, παγκοσμίως.

Στο τηλεοπτικό σποτ που δημιούργησε η Choose, αποτυπώνεται η δύναμη του ήλιου και του άνεμου και η μετατροπή της σε καθαρή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών. Το πράσινο χρώμα κυριαρχεί, αποδίδοντας τον φιλικό προς το περιβάλλον προσανατολισμό της εταιρείας. Η καμπάνια υπογράφεται από το νέο εταιρικό σλόγκαν «Το μέλλον της ενέργειας είναι καθαρό», το οποίο εκφράζει τη μετάβαση προς ένα καθαρότερο μέλλον με λιγότερες εκπομπές CO2, έμφαση στις ΑΠΕ και ελαχιστοποίηση της απειλής από την κλιματική αλλαγή. Η καμπάνια είναι ήδη on air σε μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου, επικοινωνώντας στην τοπική κοινή γνώμη τις αξίες της ε-ταιρείας και τη συμβολή της στην προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον.