Πληροφόρηση για το χώρο του εργατικού δικαίου

Αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για όλες τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, νομικούς (κυρίως δικηγόρους και δικαστές), συνδικαλιστές, λογιστές και Δημόσιες Υπηρεσίες ενώ έχει τιμηθεί με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Μέσα από την νέα ιστοσελίδα www.den.gr οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση στα νέα σχετικά με την εργατική νομοθεσία ενώ, μέσω συνδρομών, τα μέλη έχουν πρόσβαση στα on line τεύχη της εταιρείας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του www.den.gr έγινε από την Atnet.