Στόχος του έργου είναι να επικοινωνήσει τη στρατηγική τοποθέτηση της Περιφέρειας με τον πλέον ισχυρό τρόπο και να συνδέσει όλους τους τουριστικούς της πόρους και κλάδους δραστηριότητας δημιουργώντας επιπλέον αξία στο σύνολο και σε κάθε έναν από αυτούς. Η βασική ιδέα του σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας της Πελοποννήσου στηρίχθηκε στο λιτό και απέριττο δωρικό ύφος και στη φιλοσοφία της απλότητας, με βασικό στοιχείο της σύλληψης του σχεδιασμού τη λέξη «πύλη».

Το σήμα, το γράμμα Π, είναι μία φόρμα που αποτελεί από μόνο του μία πύλη. Συμβολικά είναι φόρμα διεθνώς αναγνωρίσιμη (μαθηματική σταθερά π-αριθμός του Αρχιμήδη). Η τυπογραφία «Μυθική Πελοπόννησος»  αποτελείται από μοναδικά τυπογραφικά στοιχεία και η χρωματική παλέτα η οποία χρησιμοποιείται στη φωτογραφία και σε όλες τις εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας αποδίδεται με γήινες χρωματικές αποχρώσεις που συνθέτουν και την αυθεντική, φυσική παλέτα της Πελοποννήσου.