Νέα user experience & interface

Τη νέα ιστοσελίδα του παρουσιάζει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με στόχο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και στη νέα καθημερινότητα που διαμορφώνεται για το κοινό του. Ο ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας ανατέθηκε στην AG Design Agency, η οποία ανέλαβε τη μελέτη και ανάλυση του user experience, τον σχεδιασμό του user interface, την υλοποίηση του προγραμματισμού της και την ψηφιακή επανατοποθέτηση του Ινστιτούτου στην αντίληψη του κοινού. Ενδεικτικά, το νέο portal παρέχει κατηγοριοποίηση σχετικά με τις πληροφορίες που είναι αναρτημένες.