Για την καλύτερη επικοινωνία της εκδήλωσης και για την ενεργή συμμετοχή του κοινού, η Advanced χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα web tools. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εκδήλωση στο διαδίκτυο, να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να καταγράψουν τα σχόλιά τους μέσω Facebook και twitter. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη.