Η Action Global Communications ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 1ου Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ) στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπως επίσης και τη διαμόρφωση του πλάνου προβολής και επικοινωνίας της όλης διοργάνωσης.

Ανέλαβε επίσης το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας.

Η Action Global Communications ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 1ου Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ) στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπως επίσης και τη διαμόρφωση του πλάνου προβολής και επικοινωνίας της όλης διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στο οποίο οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 500, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων και ξένων συνέδρων και εκπροσώπων του Τύπου, συζητήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θέμα της πυροπροστασίας των κατασκευών, παρουσιάστηκαν τεχνικά και επιστημονικά θέματα από Έλληνες και ξένους ομιλητές και σχολιάστηκε ο «Νέος Ελληνικός Κανονισμός Πυροπροστασίας».

Το ενδιαφέρον των συνέδρων παρέμεινε αμείωτο καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, διατηρώντας την αίθουσα πλήρη και συμμετέχοντας στη συζήτηση μέσω ερωτήσεων από την πλατφόρμα της Conferience και networking στα διαλλείματα.