Για το προϊόν Imaginext

To site παρουσιάζει παιχνίδια και video σε 3D, ενημερωτικό υλικό για μικρούς και μεγάλους και πολλές δραστηριότητες. Το www.imaginext.gr είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.