Η Vodafone ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Alpha Bank αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη συνεχή τεχνική του υποστήριξη. Το έργο περιλαμβάνει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των 420 καταστημάτων, των 340 ΑΤΜ και των μηχανογραφικών κέντρων της τράπεζας και σχεδιάστηκε από κοινού, βάσει των αυστηρών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Alpha Bank.