Σε συνεργασία με τις Unlimited Creativity και Curious Ahead

Τη νέα καμπάνια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σχεδίασε και υλοποίησε, για μια ακόμη χρονιά, η V+O Greece με τίτλο «Καλύτερα να γνωρίζεις, παρά να νομίζεις». Σε συνεργασία με τις Unlimited Creativity και Curious Ahead, σχεδίασαν μια 360° επικοινωνιακή στρατηγική και ανέπτυξαν μια digital εκπαιδευτική καμπάνια για την αξία της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, η V+O Communication, σε συνεργασία με την ΕΑΕΕ, όρισε τη μηνυματική περιοχή, και ανέλαβε τον συντονισμό του επικοινωνιακού περιεχομένου, η Unlimited Creativity ανέλαβε τον σχεδιασμό του concept και των επικοινωνιακών υλικών και η Curious Ahead το διαδραστικό landing page iknow-insurance.gr, όπου φιλοξενείται η καμπάνια, την προώθησή της και τη διαχείριση του προγράμματος performance marketing, με στοχευμένες digital media ενέργειες.