Σύμφωνα με πληροφορίες, η Solid Communications ανέλαβε τη δημιουργία του τηλεοπτικού σποτ, σε παραγωγή της Feel Me Productions. Το εν λόγω project της Visa Hellas, αφορά στην επιλογή 15 ΜΚΟ και συγκεκριμένων δράσεων, στις οποίες θα διατεθεί χρηματοδοτική υποστήριξη. Σκοπός της ενέργειας είναι να συγκεντρωθεί 1 εκατ. ευρώ για δράσεις που θα ανακουφίσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Για κάθε αγορά, η Visa και οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προσφέρουν 0,02 ευρώ, χωρίς να επιβαρύνονται οι συναλλασσόμενοι. Την οργάνωση του project και την δημοσιότητά του, χειρίζεται η Communication Effect.