Από τα στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης της Γιώτης παρουσιάστηκαν οι περιλήψεις των κλινικών μελετών που υποστηρίζουν τα Sweet & Balance σχετικά με τη συμβολή τους στον γλυκαιμικό έλεγχο και τη μείωση του βάρους, καθώς και οι νέοι κωδικοί που άρχισαν να κυκλοφορούν στα ράφια, τους οποίους οι καλεσμένοι δοκίμασαν στο κλείσιμο του γεύματος.

Η Solid έχει την επιμέλεια τόσο του above the line διαφημιστικού προγράμματος των Sweet & Balance όσο και το σχεδιασμό των Δημοσίων Σχέσεων των προϊόντων από το λανσάρισμά τους.