Η Socialab υπογράφει τη καμπάνια για τη Septona και το Make-A-Wish Ελλάδος στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάτω από τον πυλώνα «Φροντίζουμε ήρωες». Η ομάδα της Socialab προχώρησε στη δημιουργία και τον σχεδιασμό online και offline ενεργειών, βασιζόμενη στο γεγονός πως κάθε ήρωας, έχει μία Οδύσσεια αλλά και μία ευχή. Η Septona έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, αποδεικνύει πως βρίσκεται δίπλα στους μικρούς ήρωες.

Η Socialab, προκειμένου να προβάλει πως κάθε παιδί με σοβαρές δυσκολίες χάνει ένα σημαντικό κομμάτι από την παιδικότητά του, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα και τις αντιξοότητες, προχώρησε στη δημιουργία ενός συναισθηματικού video. Μέσα από αυτήν την ενέργεια, τονίζεται ο ηρωισμός των παιδιών για να φτάσουν στον προορισμό τους, στη δική τους «Ιθάκη». Η ενέργεια συνοδεύεται με τη δημιουργία του microsite makeawish.septona.gr, στο οποίο το κοινό μπορεί να διαβάσει εμπειρίες παιδιών που πραγματοποίησαν τις ευχές τους, να ενημερωθούν για το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και να συνεισφέρουν στο έργο του οργανισμoύ.