Στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης καμπάνιας προχωρά η Socialab σε συνεργασία με το Γραφείο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα. Έχοντας στο επίκεντρο τη στήριξη της ίσης πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο, ανεξαρτήτως κινητικών ή άλλων συνθηκών, η ομάδα της Socialab σχεδιάζει και υλοποιεί μια 360°επικοινωνία που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Μέσα από τη δημιουργία online και offline ενεργειών, η ομάδα της Socialab εστιάζει στο γεγονός πως κάθε παιδί, ανεξαρτήτως διαφορετικών ικανοτήτων και εθνικοτήτων, μπορεί να αλληλεπιδρά μέσα από την παροχή ίδιων ευκαιριών στο inclusive σχολείο που στηρίζει η UNICEF.

Κύριο μήνυμα της καμπάνιας είναι «για ένα σχολείο με ανοιχτές πόρτες, για όλα τα παιδιά». Η ενέργεια απαρτίζεται από τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται μέσω του digital περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και χρηματοδότηση από την ΕΕ.