Η Red Design Consultants σχεδίασε επίσης τις συσκευασίες, δημιούργησε τα σύμβολα των προϊοντικών κατηγοριών και εφάρμοσε την ταυτότητα στο σύνολο του επικοινωνιακού υλικού (αφίσες, έντυπα, stationary, τιμοκατάλογοι, stands, κλπ.). Τέλος, σχεδίασε και υλοποίησε τα έπιπλα του καταστήματος, αντλώντας έμπνευση από τη σταγόνα του brandmark Aegean Power.