Στην αποτύπωση των πυλώνων που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στην ανάδειξη ορισμένων από τους 18 επιμέρους Άξονες, στους οποίους οι πυλώνες αυτοί αναλύονται, επικεντρώνει το TVC 42΄΄ που δημιούργησε η Recipe για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με γρήγορες εναλλαγές πλάνων και νεανικό και αμιγώς ενημερωτικό λόγο, στόχος του τηλεοπτικού αποτελεί η ανάδειξη του περιγράμματος των ωφελειών που θα προκύψουν μέσα από το «Ελλάδα 2.0» και η ενθάρρυνση του κοινού να ενημερωθεί περαιτέρω μέσω της εξειδικευμένης ιστοσελίδας greece20.gov.gr. Για την παραγωγή του, η Recipe συνεργάστηκε με την CandyshopVFX.