Με κεντρικό μήνυμα «Ανακυκλώνω – Συμμετέχω – Κερδίζω» ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «The Green City» από την εταιρεία Citipost, η οποία επιλέχθηκε ως συνεργάτης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την υλοποίησή του τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Recipe ανέλαβε για λογαριασμό της Citipost το σύνολο της ψηφιακής προώθησης και επικοινωνίας του προγράμματος, σε επίπεδο ανάπτυξης και διαχείρισης των social media λογαριασμών του και του περιεχομένου τους, καθώς και την οργάνωση και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών. Στόχο της συνεργασίας αποτελεί η ενημέρωση και η παρακίνηση ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στο «The Green City», το οποίο αφορά σε 8 κατηγορίες διαχωρισμένων υλικών, μη υλικών συσκευασίας.”