Η Milk Branding Professionals, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank και την εταιρεία βιομηχανικού σχεδιασμού Ingenno Design, μελέτησε και ανέπτυξε ένα νέο σύστημα ταυτότητας των σημείων αυτόματων ταμειακών συναλλαγών (ΑΤΜ) της Τράπεζας. To νέο σύστημα διευκολύνει τον άμεσο εντοπισμό των ΑΤΜ από Έλληνες και ξενόγλωσσους, εξασφαλίζει την ομοιογένεια και τη λειτουργικότητά τους και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο φιλικής και σύγχρονης εικόνας για την Τράπεζα.

Η πολύμηνη σχεδιαστική μελέτη ενοποίησε τους διαφορετικούς τύπους σημείων εξυπηρέτησης και μηχανημάτων και κατέληξε σε ένα ομοιογενές, λειτουργικό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί ήδη πραγματικότητα για μεγάλο μέρος του δικτύου της Αlpha Bank. «Η νέα ταυτότητα των ΑΤΜ της Alpha Bank συμβάλλει στην αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία που παρέχουμε στους πελάτες μας, κάνοντας την εξυπηρέτησή τους πιο ευχάριστη και λειτουργική, πάντα με γνώμονα το ανασχεδιασμένο πελατοκεντρικό μοντέλο της Τράπεζας», δήλωσε η Τατιάνα Γιέμελου, Υπεύθυνη Merchandising της Διεύθυνσης Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank.