Η Lowe Athens δημιούργησε νέο τηλεοπτικό σποτ για τη Νέα Φυτίνη, προβάλλοντας την οικονομία που προσφέρει το brand, μαζί με τη γεύση. Το νέο τηλεοπτικό υπογραμμίζει ότι η Νέα Φυτίνη δεν είναι μόνο θαύμα στη γεύση αλλά θαύμα και στην οικονομία.