Καθώς και του ελληνικού προϊοντικού site

Στο πλαίσιο της συνεργασίας η εταιρεία ανέλαβε το Project Management, Information Architecture, Creative Design, HTML Authoring και Search Engine Optimization. Το έργο φέρει την πιστοποίηση ποιότητας δύο μεγάλων ανεξάρτητων φορέων, της Forrester Research και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι διενήργησαν εκτενείς μελέτες στα παραδοτέα του έργου, ώστε αυτά να γίνουν αποδεκτά από την Τράπεζα. Το website σχεδιάστηκε πάνω στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη πλατφόρμα Sitecore CMS, της οποίας η Linakis Digital είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης.