Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του και σε B2B επίπεδο

Η Β. Καυκάς ΑΕ, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τη Lighthouse, ανέθεσε στην εταιρεία το redesign του ηλεκτρονικού καταστήματος kafkas.gr. Στόχο της αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και σε B2B επίπεδο. Στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου e-shop είναι η προσαρμογή του στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη/επαγγελματία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες.