Την πλήρως διαδικτυακή press conference της Εθνικής Τράπεζας, με τίτλο «Μαζί, έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα», για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες σχεδίασε και υλοποίησε η JN Leoussis+.

Για πρώτη φορά, όπως επισημαίνει η ίδια η JN Leoussis+, επιλέχτηκε μια πιο κινηματογραφική προσέγγιση, συνδυάζοντας τεχνικές, όπως γυρίσματα σε φυσικούς χώρους με drone shootings και hand-held cameras, 3D animations και after effects. Επιπλέον, μέρος της παρουσίασης ήταν pre-rendered, με στόχο να «δένει» με το live κομμάτι του Q&A.

Παράλληλα, υλοποίησε τεχνικά και δημιούργησε υλικό, όπως την ηλεκτρονική πρόσκληση με αυτόματη δυνατότητα εγγραφής μέσω online registration, το virtual lobby, σκηνικά για τις παρουσιάσεις των στελεχών με δυναμικές οθόνες, αλλά και 17 videos.