Η μελέτη περιλάμβανε τη διεξαγωγή ταξιδιωτικής έρευνας στους επισκέπτες του νησιού με στόχο την αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος και των προσφερόμενων υπηρεσιών και την εκπόνηση marketing plan για την τουριστική προβολή της Νάξου. Στην παρούσα φάση η Ηospitality & Tourism ανέλαβε τη μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση αναπτυξιακής εταιρείας που θα έχει ως κύριο σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Νάξου και θα αναλάβει την υλοποίηση του προτεινόμενου marketing plan.