Ανάμεσα σε περισσότερους από 54.600 υποψηφίους από όλο τον κόσμο, αναδείχθηκαν 50 νέοι που εργάστηκαν ως CEOs for One Month στην Adecco στη χώρα τους. Οι δέκα πιο ταλαντούχοι -μία από τους οποίους και η CEO for One Month της Adecco Ελλάδας, Εύα Αδόσογλου – έλαβαν μέρος σε διαδικασία αξιολόγησης διεκδικώντας τη θέση του Global CEO for One Month. Τελικά, μαζί με τον CEO του Ομίλου Adecco Alain Dehaze, θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί η Camille Clement. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος Adecco Way to Work, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των νέων και στην υποστήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.