Το νέο λογότυπό της, με την υπογραφή της 3ds Digital Agency, παρουσιάζει η Eurosupplies, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, προβάλει όσα αντιπροσωπεύει η επιχείρηση και εκφράζει την εξέλιξη της Eurosupplies στο 2020. Το νέο λογότυπο διαθέτει επαγγελματική γραμματοσειρά, η οποία, όπως αναφέρεται, περικλείει την εμπειρία και κληρονομιά της επιχείρησης, είναι ευανάγνωστο και ευκολότερα αναγνωρίσιμο από το αγοραστικό κοινό, ενώ χαρακτηρίζεται από τα συμμετρικά σχέδια.