Η Samsung Electronics πραγματοποίησε το πρώτο βήμα του πλάνου της για επανασχεδιασμό της ασφάλειας κινητών συσκευών των business πελατών της, σε συνεργασία με τη Microsoft.

Η συνεργασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία μιας πιστοποιημένης λύσης εντός συσκευής, που υποστηρίζεται από το hardware κινητής και λειτουργεί τόσο σε εταιρικές όσο και σε προσωπικές συσκευές. Η πιστοποίηση συσκευής μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ταυτότητας και της υγείας μιας συσκευής.

Το πιστοποιημένο hardware που εμπεριέχετε στη συσκευή προσθέτει ενισχυμένη ασφάλεια και ευελιξία. Για τις επιχειρήσεις, πρόκειται για ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας έναντι των συμβατικών συσκευών.

Επιπλέον, οι οργανισμοί μπορούν πλέον να επιτρέπουν στους υπαλλήλους να φέρνουν τη δική τους συσκευή στην εργασία τους, εξασφαλίζοντας ότι προστατεύονται με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.