Η Ox Design και η Steficon ανέλαβαν τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαφήμιση με online εργαλεία της νέας ενημερωτικής καμπάνιας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η καμπάνια έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις καταναλώσεις ενέργειας διαφόρων συσκευών του σπιτιού μας, τους τρόπους εξοικονόμησης μέσω χρήσιμων tips, αλλά και τον υπολογισμό των χρημάτων που μπορεί να εξοικονομήσει ένα νοικοκυριό μέσω προσεκτικής διαχείρισης των συσκευών του.

Η καμπάνια περιλαμβάνει animated video, microsite, ενημερωτικό φυλλάδιο, διαχείριση και διαφήμιση μέσω social media και πλήρη κατάρτιση της στρατηγικής για τον ψηφιακό επικοινωνιακό σχεδιασμό.