Το portal δέχθηκε, μόνο την Κυριακή, ημέρα του αγώνα, πάνω από 30.000 επισκέψεις και 165.000 page views. Συνολικά, το portal δέχτηκε 34.159 επισκέψεις από 102 χώρες και 167.400 προβολές σελίδων.

Η διαδικτυακή πύλη περιελάμβανε παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων, σύστημα εγγραφής και διαχείρισης των δρομέων, των εθελοντών αλλά και των μελών του club του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, σελίδα αναζήτησης προσωπικών φωτογραφιών δρομέων, σύστημα χρηματικής συνεισφοράς σε προεπιλεγμένες ΜΚΟ, πολυμεσικό υλικό δράσεων, εκδηλώσεων και παλαιότερων διοργανώσεων, ειδικό τμήμα με ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές πληροφορίες για την Αθήνα, ειδικά τμήματα για τους χορηγούς, τους εθελοντές και τους εκπροσώπους του Τύπου και διαφημιστικά banners προβολής χορηγών και συνεργατών του Μαραθωνίου.