Για να ευθυγραμμιστεί με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ, το TikTok εισήγαγε νέες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εμπειρία του χρήστη και να περιορίσουν το reach για τους διαφημιζόμενους, προσφέροντας ωστόσο ένα ασφαλέστερο πεδίο επένδυσης για τους τελευταίους.

Το TikTok, λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας. Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβάνεται η δυνατότητα των χρηστών στην ΕΕ να απενεργοποιούν την εξατομίκευση του περιεχομένου, την εισαγωγή επισήμανσης στο εμπορικό περιεχόμενο και τον περιορισμό των εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άτομα κάτω των 18 ετών.

«Όσοι επιλέγουν να απενεργοποιήσουν το εξατομικευμένο περιεχόμενο είναι πιθανό να βιώσουν μια πιο ομογενοποιημένη ροή, με τους μεγαλύτερους παγκόσμιους και τοπικούς δημιουργούς να κυριαρχούν, αφήνοντας λιγότερο χώρο για τους μικρότερους δημιουργούς που αντιπροσωπεύουν πιο εξειδικευμένες κοινότητες και ενδιαφέροντα», εξήγησε στο Adweek ο Edward East, συνιδρυτής του agency influencer marketing, Billion Dollar Boy.

Θα δημιουργηθεί, επίσης, μια βιβλιοθήκη εμπορικού περιεχομένου, με τη μορφή βάσης δεδομένων που θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμένες διαφημίσεις που φιλοξενεί το TikTok.

(Πηγή: Adweek)