Διανομή ειδών σίτισης, προσφορά φαρμάκων, παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αλλά και εκπαίδευση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης της ανεργίας, αποτελούν μερικά από τα είδη δράσεων που όλο και περισσότερο αναλαμβάνουν σήμερα οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζουν. Στο πρόσφατο συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη», ένα μεγάλο μέρος από τις 40 και πλέον δράσεις ΕΚΕ που παρουσιάσθηκαν, αφορούσε ακριβώς στο δίπτυχο «Άνθρωπος-Κοινωνία» και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες.

Δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα, μέσα από τα οποία θα μπορούσε να αξιολογηθεί η συνεισφορά των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των έκτακτων κοινωνικών αναγκών που επέφερε η κρίση. «Εκτιμώ ότι υπάρχει έντονη έμφαση σε δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, έναντι άλλων επιλογών», αναφέρει σχετικά η Αναστασία Αγγελή της Diageo Hellas, ενώ η Αγγελική Παπαδοπούλου της Nestle Hellas επισημαίνει ότι η βαθειά ύφεση όξυνε μεν τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά έφερε και κάτι θετικό: «Την ενεργοποίηση των ανθρώπων, την αλληλεγγύη, τη διάθεση και το ενδιαφέρον για προσφορά».

Σύμφωνα με τη Λύδα Μοδιάνο Λεών της Eurobank, πολλές επιχειρήσεις στράφηκαν στη στήριξη πρωτοβουλιών για τη νεανική επιχειρηματικότητα ή την κοινωνική αλληλεγγύη, ανταποκρινόμενες άμεσα σε ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικονομικά ασθενέστεροι. Για την Ξανθή Χριστοφίδου της Mondelez, ο βαθμός στον οποίο οι εταιρείες εκπληρώνουν τη δέσμευση στήριξης των κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνται, έχει να κάνει με το αν εντάσσουν την εταιρική υπευθυνότητα στο εταιρικό τους γίγνεσθαι.

Αν δηλαδή είναι μέρος της προσέγγισής τους να συνυπολογίζουν στις πρακτικές εκπλήρωσης των στόχων τους την επιρροή που έχουν στο περιβάλλον, στην κοινωνία, κ.λπ. – και αν ναι, κατά πόσο αξιολογούν αυτή την επιρροή και κατόπιν υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας. Σύμφωνα επίσης με την Λία Κομνηνού της Microsoft Ελλάς, η επιτυχία στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας εξαρτάται και από το εάν συνάδει με το επιχειρηματικό αντικείμενο: «Τότε το έργο είναι πιο αποτελεσματικό, γίνεται μέρος του DNA και φέρει την ίδια βαρύτητα με την εμπορική δράση» επισημαίνει η ίδια.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Οι σχετικές δράσεις αυξάνουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι κοινός τόπος η άποψη που θέλει την έξοδο της χώρας από την κρίση να περνά μέσα από την ανάπτυξη της υγιούς και ορθής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των νέων στο κομμάτι αυτό. Το πρόγραμμα egg-enter,grow,go, της Eurobank και του Corrallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, προσφέρει σε νέους που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας.

Σε ανάλογο πνεύμα, ο όμιλος ΟΤΕ-Cosmote έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων 16.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 10 ομάδες startups και η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζει φοιτητές μέσα από σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, πρακτική άσκηση και επιβράβευση σε νέους που έχουν εισαχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι το λανσάρισμα και στην Ελλάδα του προγράμματος Nestle needs YOUth από την Nestle, που στοχεύει στην υποστήριξη 500 νέων το διάστημα 2014-2016 με προσλήψεις μόνιμων και εποχιακών υπαλλήλων, με πρακτική άσκηση ή μαθητεία, συνεργασία με εταιρείες για επιπλέον εκπαίδευση, με workshops και εξάσκηση σε επαγγελματική συνέντευξη και σύνταξη βιογραφικού.

Για μία εταιρεία από το χώρο της τεχνολογίας, όπως η Microsost, ο στόχος προαγωγής της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα υλοποιείται μέσα από το Microsoft Innovation Center, το οποίο εκπαιδεύει εταιρείες σε νέες τεχνολογίες, προσφέρει πρόσβαση σε φοιτητές και start ups στην πλήρη σουίτα τεχνολογιών της, ενώ λειτουργεί επίσης σαν θερμοκοιτίδα για νέες επιχειρηματικές προτάσεις. Την τεχνογνωσία της προσφέρει και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία μέσα από το πρόγραμμα «Εφοδιάζουμε», το οποίο απευθύνεται σε νέους, σε επιχειρήσεις και παραγωγούς. Μία εκ των δράσεων του προγράμματος είναι ο «Πορτοκαλεώνας», ένας χώρος εργασίας στο κέντρο της Αθήνας, όπου νέοι επιχειρηματίες εξελίσσουν την νεοσύστατη εταιρεία τους, εκπαιδεύονται και εντάσσονται σε ένα επιχειρηματικό δίκτυο.

Υποστήριξη στο χώρο της υγείας
Μέσα από μακροχρόνιες δράσεις ή με έκτακτα προγράμματα, οι εταιρείες επιδεικνύουν ιδιαίτερη αλληλεγγύη στις ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της υγείας, κυρίως μέσα από τη συνεργασία με φορείς. Η εταιρεία Vodafone εκπονεί εδώ και 9 χρόνια το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, ενώ η εταιρεία Johnson & Johnson υποστηρίζει το κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης και Το Χαμόγελο του Παιδιού, προσφέροντας προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα.


Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί και η Avon, η οποία προσφέρει δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Η συνεισφορά στον τομέα της υγείας προχωρά και στη δωρεά φαρμάκων. Η Pfizer Hellas προχώρησε στη δωρεά στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Αρχιεπισκοπής περίπου 80.000 συσκευασιών φαρμάκων, συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ και η εταιρεία Novartis προσέφερε 9.200 δωρεάν εξετάσεις, πάνω από 10.000 φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, η στρατηγική ΕΚΕ της Bayer στην Ελλάδα περιλαμβάνει εκστρατείες για μία σειρά θεμάτων, όπως είναι η αντισύλληψη («Διάλεξε Στάση: Αντισύλληψη ή Ανασφάλεια»), η αιμορροφιλία, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.α., αλλά και δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας με ιατρικές υπηρεσίες σε ακριτικές περιοχές.

Κάλυψη επισιτιστικών αναγκών
Καθώς η κρίση βαθαίνει, η ανάγκη παροχής βασικών ειδών σίτισης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αυξάνει όλο και περισσότερο, με τις επιχειρήσεις να εκπονούν ανάλογα προγράμματα. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «52 Εβδομάδες – 52 δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα» της ΑΒ Βασιλόπουλος, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των μεγαλύτερων τοπικών συσσιτίων και ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα εκπονείται μέσα από χορηγίες, με μέρος των πωλήσεων από σηματοδοτημένα προϊόντα καλού σκοπού, με κουπόνια καλού σκοπού και με τρόφιμα που δωρίζουν οι πελάτες και συλλέγονται στα καταστήματα. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία προσφέρουν μία πολύτιμη πλατφόρμα στις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη δωρεά τροφίμων, ενώ συχνές είναι οι εκδηλώσεις συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης, όπως αυτές που υλοποιεί η Alpha Bank με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της.

Τοπικές κοινωνίες
Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις εστιάζουν τις δράσεις τους στις περιοχές όπου έχουν παρουσία ή δραστηριοποιούνται, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις τους με τους πολίτες των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά την εταιρεία Τιτάν, η οποία εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης πρόληψης παιδικού ατυχήματος στα σχολεία των περιοχών που γειτνιάζουν με τα εργοστάσιά της, ή την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία στηρίζει με κοινωφελείς δράσεις την ελληνική οικογένεια και κυρίως τα παιδιά στην τοπική κοινωνία της Μακεδονίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επίσης η πρωτοβουλία αειφορίας για τις τοπικές κοινότητες που έχει αναλάβει η Ελαΐς-Unilever Hellas, στηρίζοντας τις οικογένειες των περιοχών που γειτνιάζουν με τα 3 εργοστάσιά της. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γειτονιά Αλληλεγγύης», προσφέρει σχολικά είδη Unicef στα τοπικά σχολεία, καθαριστικά είδη και προληπτική οδοντιατρική με την κινητή μονάδα της ΑΙΜ.

Κοινωνική ανάπτυξη
Στην αειφορία της κοινωνίας στοχεύουν και δράσεις οι οποίες προσφέρουν έργα υποδομής αναφορικά με καίριες ανάγκες. Γνωστό είναι το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», που υλοποιείται από το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα από το 2006, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση υδατοσυλλεκτών σε ελληνικά νησιά και σε εκπαιδευτικές δράσεις για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η κοινωνική ανάπτυξη περνά επίσης μέσα από την προαγωγή υπεύθυνων συμπεριφορών, όπως είναι η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ που προωθεί η Diageo Hellas μέσα από ένα εξαιρετικά πολυδιάστατο πρόγραμμα, ή η προαγωγή της ισορροπημένης διατροφής και άσκησης στα παιδιά όπου εστιάζει η εταιρεία Mondelez, μέσα από μία συνεργασία 20 ετών με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.


Εθελοντισμός
Μία από τις τάσεις που κερδίζει διαρκώς έδαφος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι η έννοια του εθελοντισμού και της συμμετοχικότητας, με τις επιχειρήσεις να ανακαλύπτουν το θετικό αντίκτυπο που έχει τόσο εσωτερικά στον οργανισμό, όσο και στα εξωτερικά κοινά. Η Mondelez τα τελευταία 4 χρόνια αναπτύσσει σημαντικά την έννοια του εθελοντισμού με το πρόγραμμα «Από Καρδιάς», που συμβάλει όπως επισημαίνει στο «θετικό ρεύμα αφύπνισης». Η Wind Ελλάς έχει χτίσει ιδιαίτερα πάνω στην έννοια της συμμετοχικότητας κυρίως μέσα από το κίνημα «Wind Running Team», το οποίο υπό το σύνθημα «Ένας αγώνας για όλους», έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος τον Απρίλιο του 2011. Από τότε, το κίνημα έχει γιγαντωθεί και μέσα από αυτό, η εταιρεία στηρίζει σειρά ιδρυμάτων και φορέων, καλύπτοντας σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, με όλο και περισσότερους πολίτες και εργαζόμενους να τρέχουν για «καλό σκοπό».

Στο συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη», το λόγο είχαν οι «πράξεις», δημιουργώντας ένα πολύτιμο πανόραμα των πρακτικών ΕΚΕ σήμερα στην Ελλάδα. Στις σελίδες που ακολουθούν, αναζητούμε τις απόψεις πίσω από τις δράσεις, θέτοντας μερικά βασικά ερωτήματα σε εκπροσώπους εταιρειών με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της ΕΚΕ. Οι απόψεις τους αποκαλύπτουν σημεία πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί μελλοντικά η αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και αναδεικνύουν τους προβληματισμούς που οι ίδιες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν στη διαδικασία ανάπτυξης των αντίστοιχων προγραμμάτων τους.

Ερώτηση 1: Έχοντας ήδη διανύσει 5 χρόνια βαθειάς ύφεσης, θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έκτακτων κοινωνικών αναγκών που έχουν προκύψει; Σε ποια σημεία θα πρέπει ίσως κατά τη γνώμη σας να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση;

Αγγελική Παπαδοπούλου Corporate Affairs Manager, Nestle Ελλάς
Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας όπου λειτουργούν, είχαν ήδη ανοικτές τις διόδους επικοινωνίας με τις ομάδες συμμετόχων, έλαβαν τα μηνύματα, αναπροσάρμοσαν προτεραιότητες και ανέπτυξαν προγράμματα που απαντούν στις νέες ανάγκες. Το πρόσφατο συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη» ήταν η απόδειξη, καθώς οι δράσεις που παρουσιάστηκαν είχαν ως επί το πλείστον απόλυτη σχέση τόσο με τις κοινωνικές ανάγκες όσο και με τη δραστηριότητα της εταιρείας που τις υιοθετεί. Μία ακόμη θετική εξέλιξη είναι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές γίνονται συντονισμένα και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ βλέπουμε πια τις εταιρείες να δεσμεύονται με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.

Αναστασία Αγγελή Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Diageo Hellas & Diageo Guinness Continental Europe
Στις συνθήκες αυτές της παρατεταμένης ύφεσης, οι υπεύθυνες επιχειρήσεις οφείλουν να επιβεβαίωσουν ότι: 1. Υποστηρίζουν το βιωτικό επίπεδο των καταναλωτών με προτάσεις value for money διατηρώντας
ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα, 2. Συνεχίζουν να επενδύουν στην διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να συνδέονται με την εμπορική τους δραστηριότητα, 3. Στηρίζουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, υποστηρίζουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες είτε με οικονομικούς όρους, είτε κινητοποιώντας τον εθελοντισμό εργαζομένων και συνεργατών, είτε με απλές κινήσεις στην καθημερινότητα οι οποίες χωρίς να έχουν κόστος, επιβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση έχει συνείδηση και υπευθυνότητα στο DNA της.


Λύδα Μοδιάνο- Λεών Advisor to the Management, Eurobank
Οι πιο «ώριμες» σε θέματα ΕΚΕ επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν ενσωματώσει ένα ισχυρό αποτύπωμα ΕΚΕ στις δράσεις και στη λειτουργία τους, συνέβαλαν και συμβάλλουν στις έκτακτες ανάγκες που παρουσιάστηκαν στην ελληνική κοινωνία. Το αποτέλεσμα των καλών «αντανακλαστικών» των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών, έχει συμβάλει εν μέρει στη διαμόρφωση νέων τάσεων και κοινωνικών αντιλήψεων, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη ευρύτερα. Τόσο η έννοια της επιχειρηματικότητας για παράδειγμα γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή -ιδιαίτερα στους νέους, όσο και η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης υιοθετείται ως συμπεριφορά, ολοένα και περισσότερο από απλούς πολίτες.

Ξανθή Χριστοφίδου
Corporate Affairs Manager Greece, Mondelez
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες είναι σε διαρκή διαδικασία αλλαγών και τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί. Δεν συμβαίνει το ίδιο με όλες τις εταιρείες στο θέμα της εταιρικής υπευθυνότητας. Συνήθως, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν χαράξει στρατηγική ΕΚΕ, προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας με αυτό που λέμε φιλανθρωπία. Και βέβαια τέτοιες ενέργειες είναι απαραίτητες. Είναι όμως σημαντικότερο να υλοποιούνται ολοκληρωμένα και ενταγμένα στην εταιρική φιλοσοφία προγράμματα, έτσι ώστε η θετική επίδραση να είναι ουσιαστικότερη και διαρκέστερη. Οι ωφέλειες δηλαδή να αγγίζουν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, ή ακόμη να συμβάλλουν σε δομικές βελτιώσεις από τις οποίες ωφελούνται περισσότεροι, σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Λία Κομνηνού Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, Microsoft Ελλάς
Νομίζω ότι η κρίση ήταν έναυσμα για πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο κομμάτι της κοινωνικής υπευθυνότητας και να ξεκινήσουν αξιέπαινες δράσεις που στηρίζουν πολλές πληθυσμιακές ομάδες της Ελλάδας. Από τα παραδείγματα που βλέπω να υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, συνειδητοποιώ ότι αυτό γίνεται με ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση αλληλεγγύης. Γνωρίζω για παράδειγμα εταιρείες που προσφέρουν έργο χωρίς καν να το δημοσιοποιούν.

Αυτό για μένα είναι η επιτομή της «συλλογικής συνείδησης» ενός λαού που ενώνει τα χέρια για να στηρίξει τους πιο αδύναμους. Όσον αφορά στα πιο δόκιμα σημεία έμφασης, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάμε πάντα από τις θεμελιώδεις ανάγκες: Ασφάλεια και σίτιση για όλους τους συνανθρώπους. Αμέσως μετά έρχεται η σωστή παιδεία, κατάρτισης και στήριξης των νέων, ώστε να ανακουφιστεί η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία.

Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone
Πρωταρχικός μας στόχος στη Vodafone είναι να ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στις προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε συστηματικά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι, ανεξαρτήτως οικονομικής συγκυρίας, η εταιρεία λειτουργεί υπεύθυνα και κάνει αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων. Παράλληλα αξιοποιεί την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Μέσα από τη συγκεκριμένη προσέγγιση, διασφαλίζουμε το παρόν και το μέλλον της εταιρείας, επιφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Έλλη Παναγιωτοπούλου, Corporate Relations Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η παροχή καθοδήγησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εθελοντική προσφορά, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους καταναλωτές σήμερα. Καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι οι απαιτήσεις των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις ολοένα αυξάνονται, η δράση των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών έχει εστιάσει σε αυτές τις κατευθύνσεις. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν αρκετές δράσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά των εταιρειών που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά.


Ερώτηση 2: Στο πρόσφατο συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη», διατυπώθηκε η άποψη για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΚΕ, αντιμετωπίζοντας έτσι συνολικότερα και ίσως περισσότερο αποτελεσματικά συγκεκριμένες ανάγκες. Ποιά είναι η δική σας άποψη επ’ αυτού;

Αναστασία Αγγελή Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Diageo Hellas & Diageo Guinness Continental Europe
Πιστεύω ακράδαντα στη συνεργασία, στις συμμαχίες και στις συνέργειες. Ένας προφανής λόγος είναι οι οικονομίες κλίμακας που μπορούν να προκύψουν και όλοι γνωρίζουμε την πίεση που υπάρχει στους οικονομικούς πόρους. Σημαντικότερο όμως κατά την άποψή μου είναι το γεγονός ότι οι συνεργασίες σχεδόν πάντα αποδίδουν προστιθέμενη αξία στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς ενσωματώνουν πολυεπίπεδη εμπειρία και τεχνογνωσία από διαφορετικούς τομείς. Τέλος, ενισχύουν την κουλτούρα συνεννόησης και σεβασμού μεταξύ των εταίρων και απέναντι στον παραλήπτη του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Λύδα Μοδιάνο- Λεών Advisor to the Management, Eurobank
Παρατηρούμε σήμερα μια συστράτευση δυνάμεων, οι επιχειρήσεις ενισχύουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Ολοένα και παραπάνω διαχειρίζονται από κοινού -με διακριτούς ρόλους που αναλογούν στην τεχνογνωσία τους-, προγράμματα ΕΚΕ. Κάτι τέτοιο αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη η οποία ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν έχουν τις δυνάμεις πλέον να ανταποκριθούν αυτόνομα στον όγκο και το μέγεθος των κοινωνικών προβλημάτων. Αφενός διότι και αυτές έχουν «χτυπηθεί» από την κρίση και αφετέρου, διότι οι προκλήσεις και οι κοινωνικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.

Ξανθή Χριστοφίδου Corporate Affairs Manager Greece, Mondelez
Η συμβολή των επιχειρήσεων μέσα από τους συνδέσμους τους ή μέσω ΜΚΟ ή άλλων αξιόπιστων φορέων μπορούν να δημιουργήσουν «κίνημα» εγρήγορσης και ανάληψης δράσεων σε πολλά κοινωνικά προβλήματα. Είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολο κάτι τέτοιο να λειτουργήσει με συνέπεια και συνοχή, όταν το επιχειρηματικό μας περιβάλλον είναι τόσο ευμετάβλητο. Άρα, οι συνεργασίες μπορεί να είναι αποσπασματικές αρχικά αλλά με θετική πρόοδο, αν μείνουμε πειθαρχημένοι σε συγκεκριμένους στόχους.

Λία Κομνηνού Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, Microsoft Ελλάς
 Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην κοινωνία και την οικονομία. Οι συνέργειες, είτε μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων, είτε μεταξύ εταιρειών και θεσμικών φορέων ή οργανισμών κοινής ωφελείας, είναι αυτές που αποδίδουν τους πιο βιώσιμους και γόνιμους καρπούς. Το λέω μετά λόγου γνώσεως διότι και στη δική μας εταιρεία έτσι ακριβώς λειτουργούμε.

Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone
Η συνεργασία, είτε μεταξύ εταιρειών στον ιδιωτικό τομέα είτε μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είναι πράγματι πολύ σημαντική και μπορεί να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη. Ειδικά δε για προγράμματα πολυετούς εφαρμογής και μεγάλης εμβέλειας, η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που καθιστούν εφικτή την όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εν λόγω προγραμμάτων.


Έλλη Παναγιωτοπούλου, Corporate Relations Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα πιστεύουμε ότι είναι γενικότερα το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής. Συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους, ανάμεσα σε εταιρείες και φορείς ή ΜΚΟ, ανάμεσα σε πελάτες και προμηθευτές ακόμα και συνεργασία σε τοπικές κοινωνίες και ομάδες ενεργών πολιτών. Βασικό σημείο αφετηρίας αυτών των συνεργασιών είναι η επιλογή του περιεχομένου των κοινών δράσεων να προκύπτει μέσα από τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε συνδυασμό με τους στόχους των επιχειρήσεων και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ερώτηση 3: Σε τί συνίσταται τελικά το όφελος για το brands/επιχειρήσεις από την δραστηριότητά τους σε επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας;

Αναστασία Αγγελή Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Diageo Hellas & Diageo Guinness Continental Europe
Η καλή φήμη κάθε επιχείρησης ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη αποτελεί ένα διαβατήριο για την αποδοχή από την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς καθώς και τη συμμετοχή της στο δημόσιο διάλογο. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχουν μηχανισμοί αναγνώρισης των υπεύθυνων επιχειρήσεων από την πολιτεία, ενώ επίσης συχνά είναι δύσκολο να διακρίνεις την επιφανειακή, «επικοινωνιακή» δράση από την ουσιαστική εταιρική υπευθυνότητα, τον κώδικα ηθικής ο οποίος διέπει τις δραστηριότητες και τις σχέσεις της με όλους ανεξαιρέτως τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Αγγελική Παπαδοπούλου Corporate Affairs Manager, Nestle Ελλάς
Είναι ένα ερώτημα που το ακούω συχνά, ιδιαίτερα από νέους. «Οι εταιρείες κάνουν ενέργειες για το καλό της κοινωνίας επειδή το αισθάνονται ή για να φτιάξουν καλό όνομα;» Οι οργανισμοί δεν έχουν αισθήματα, οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς όμως έχουν. Και αυτοί είναι που παίρνουν τις πρωτοβουλίες, πείθουν για την εσωτερική χρηματοδότηση, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ενέργειας. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να εξηγήσουν τη σημασία που έχουν αυτές οι δράσεις για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, οι ιδέες ξεκινούν από την καρδιά και η εφαρμογή γίνεται με το μυαλό. Κι αυτό που τελικά έχει σημασία είναι να γίνουν στην πράξη, ώστε να ωφεληθούν αυτοί που τις χρειάζονται.

Ξανθή Χριστοφίδου Corporate Affairs Manager Greece, Mondelez
Η ουσιαστική αλλαγή και ανάπτυξη φιλοσοφίας στην ΕΚΕ θα έλθει όταν με τον καιρό καταλήξουμε σε ποιες αξίες συμφωνούμε – ως κοινωνία αλλά και ως εταιρείες – να προάγουμε και έτσι να συμβάλουμε στην ουσιαστική βιωσιμότητα της κοινωνίας μας. Τελικά η φάση αυτή της αναζήτησης και προσαρμογής για κάποιες εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικά στάδια πολιτικής ΕΚΕ, είναι μια αναγκαία φάση για να ωριμάσει η στρατηγική και η προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα. Όμως είναι σίγουρα προς όφελος και της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι δημιουργείται ένα θετικό ρεύμα αφύπνισης, κινητοποίησης και αλληλεγγύης που και μεσοπρόθεσμα αλλά και στο μέλλον προσφέρει στην βιωσιμότητα.

Λία Κομνηνού Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, Microsoft Ελλάς
Όταν η Εταιρική Υπευθυνότητα συνάδει με το επιχειρηματικό αντικείμενο, τότε το έργο είναι πιο αποτελεσματικό. Υπό την έννοια δηλαδή των «επαιόντων» του Σωκράτη, μια εταιρεία που έχει σαν αντικείμενο την τροφή, μπορεί να προσφέρει στον τομέα της σίτισης και να χτίζει αξιοπιστία αλλά και σωστές σχέσεις με την κοινωνία στην οποία προσφέρει. Αντίστοιχα, εμείς που ειδικευόμαστε στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής, προσφέρουμε τεχνογνωσία, ψηφιακές δεξιότητες και πρωτοποριακά εργαλεία εκπαίδευσης σε σχολεία και νέους, κάτι που συμβάλει μακροπρόθεσμα στη μείωση της νεανικής ανεργίας και στη στήριξη της οικονομίας.

Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone
Η ολοκληρωμένη γνώση της λειτουργίας, η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη λειτουργία, και η σε βάθος διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, μας έχουν επιτρέψει να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε τα κατάλληλα προγράμματα με θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα για την ίδια την εταιρεία και τη λειτουργία της, τους πελάτες μας, το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Έλλη Παναγιωτοπούλου, Corporate Relations Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Η Εταιρική Υπευθυνότητα θα πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές της εταιρείας, που θα υποστηρίζει και θα ενισχύει τη συνολική της εικόνα αλλά και τους επιχειρηματικούς της στόχους. Έτσι, η ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας στη λειτουργία μιας επιχείρησης, συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την οικονομική της επίδοση, ενώ σχετίζεται και με την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, την ανάπτυξη καινοτομιών αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.