Σε συνεργασία με ΔΟΜ και Atrocity Watch

(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) Στο πλαίσιο του νέου παγκόσμιου Προγράμματος Ανθρωπιστικής Καινοτομίας της εταιρείας, οι επαγγελματίες της Deloitte σε συνεργασία με την Atrocity Watch, μια start-up εταιρία τεχνολογίας, θα αναπτύξουν μια εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, αξιοποιώντας τα social media και άλλα δεδομένα ανά τον κόσμο, για την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανές, μαζικές θηριωδίες. Παράλληλα, θα συνεργαστεί στην Ελβετία με τον ΔΟΜ, για την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης της μετανάστευσης των προσφύγων το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση, συνεργασία και διασύνδεση όλων των διαφορετικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε κάθε ανθρωπιστική κρίση.